Ceràmica i gres per

Façana

ventilada o enganxada.

El sector de la construcció és un món molt canviant tant en temes estètics com tècnics i la façana, la pell de l'edifici i la part més visible de tota casa, no podia ser menys.

Entre la multitud de solucions tècniques per façanes en destaquen dues per damunt de la resta, la façana ventilada i les façanes de sistema SATE.

Gràcies a un CTE (Codi Tècnic de l'Edificació) més restrictiu i a la consciència ecològica dels nous propietaris, s'han ideat noves alternatives de construcció amb l'objectiu de reduir la despesa energètica dels edificis.

Les façanes ceràmiques solen aplicar-se en façanes ventilades o aplacades.

Tot i que les façanes ventilades es poden realitzar amb molts materials diferents, destaquen estèticament les realitzades amb peces de gres per la seva bellesa i resistència als agents atmosfèrics i als rajos UV.

La façana ventilada, és probablement el millor sistema de façana per vivendes ecològiques de la nostra zona. Passiv Hauss és l'estàndard de casa passiva més exigent del mercat on la façana ventilada, junt amb d'altres innovacions permeten tenir la vivenda a una temperatura constant d'aproximadament 21º tot l'any

A la nostre regió patim uns hiverns amb glaçades i temperatures baixes rondant els 0º alhora que a l'estiu patim de temperatures elevades amb moltes hores de sol. Aquests factors fan que la façana ventilada sigui útil en ambdós casos.

Entre d'altres avantatges, aquest mètode de construcció en sec permet realitzar reformes de façanes sense gaires runes evitant mals de cap als propietaris, veïns i usuaris de la via pública.

Visita'ns. Et sorprendràs! 93 846 00 11

Contacta'ns